cz

HISTORIE ŘETĚZŮ ČZ


Zahájení výroby řetězů pod značkou ČZ ve Strakonicích se datuje od roku 1929, kdy se v akciové společnosti Jihočeská zbrojovka začala vyrábět jízdní kola téže značky. Postupem doby byla výroba rozšířena o motokola a motocykly ČZ, s nimiž se ruku v ruce zvyšoval i sortiment řetězů.

Poválečné hospodářství vyžadovalo rozšíření nabídky o řetězy pro průmyslové použití a řetězy do tehdejších automobilových motorů. Řetězy ČZ vstoupily úspěšně i do těchto odvětví, neboť veškeré zkušenosti nabyté výrobou kvalitních motocyklových řetězů bylo možné aplikovat i v těchto oborech. Důležitou součástí sortimentu průmyslových řetězů ČZ se brzy stala výroba speciálních řetězů pro dopravní, zásobovací, manipulační a montážní techniku.

  

Zvyšování užitných vlastností řetězů ČZ bylo a je podporováno vlastním výzkumným a vývojovým oddělením s  testovacími zkušebnami a materiálovými laboratořemi. Další silnou stránkou společnosti je vlastní výroba strojů pro automatickou montáž řetězů, díky čemuž lze dosahovat nejvyšší úrovně kvality produkce. Výraznou výhodou je kompletní výroba všech potřebných komponentů řetězů pod jednou střechou v jedné společnosti. Tím je zabezpečena stálá kvalita produkce a výrobní flexibilita směrem k požadavkům zákazníků.

V posledních desetiletích je kvalita produkce podporována dodržováním pravidel dle mezinárodních norem ISO 9001, ISO/TS 16949, ISO 14001 a certifikátem Bezpečný podnik.

Řetězy ČZ jsou velmi dobrým partnerem pro automobilové motory, spolehlivě pohánějí všechny výkonové skupiny motocyklů a v průmyslové oblasti nemají aplikační omezení.HISTORIE ŘETĚZŮ ČZ V DATECH

  • 1919: Založena akciová společnosti Jihočeská zbrojovka
  • 1929: Zahájena výroba válečkových řetězů
  • 30. - 40. léta: Podnik se orientuje na výrobu řetězů pro jízdní kola, motocykly a dále na výrobu zubových, rozvodových a průmyslových řetězů
  • 50. léta: Dostavují se první světové úspěchy závodních motocyklů ČZ užívající stejnojmenné řetězy.
  • 60. léta: Zřízena samostatná konstrukční kancelář a vývojová dílna pro výzkum a vývoj řetězů a montážních strojů. Od roku 1964 se řetězy ČZ prodávají po celém světě prostřednictvím podniku zahraničního obchodu MOTOKOV. Motocykly JAWA a ČZ užívající řetězy ČZ získávají několik titulů mistra světa.
  • 70. – 80. léta: V duchu racionalizace a zefektivňování výroby je ve velkém měřítku zaváděna automatizovaná strojní montáž válečkových řetězů.
  • 90. léta: Po roce 1990 je založena samostatná firma ČZ Řetězy, s. r. o., jež je v současné době 100% vlastněna firmou ČZ, a. s. Buduje se silná domácí i zahraniční síť prodejců. Vyvíjí se nové řady motocyklových řetězů pro moderní motocykly. ČZ Řetězy, s. r. o., získávají certifikace ISO 9001 a VDA 6.1.
  • 21. století: Probíhá vývoj a výroba rozvodových řetězů pro moderní automobilové motory. Dochází k výrazné modernizaci strojového a SW vybavení společnosti. Zaveden systém řízení jakosti dle ISO/TS 16949, ISO 14001 a získáno ocenění „Bezpečný podnik“ (ISO 18001).