cz

Ochrana oznamovatelů (whistleblowing)

ČZ Řetězy, s.r.o. jako povinná osoba dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „zákon“) zavedla tzv. vnitřní oznamovací systém, tj. vnitřní informační kanál určený k podání oznámení o možném protiprávním jednání v zákonem vymezených oblastech.

Oznamovatelé jsou oprávněni podat svá oznámení:

  • elektronicky na e-mailovou adresu oznamovatel@czas.cz,
  • písemně na adresu zaměstnavatele Strakonice II, Tovární 202, 386 01 označením obálky textem „Důvěrné – neotvírat – pouze k rukám příslušné osoby“,
  • telefonicky na čísle + 420 383 342 713,
  • nebo osobně, pokud o to oznamovatel požádá.


ČZ Řetězy, s.r.o. v souladu se zákonem vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro ní nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona.

Příslušnou osobou je určena Mgr. Alice Housková, právník společnosti, tel. 383 342713, email: oznamovatel@czas.cz.

Oznámení lze podat také prostřednictvím externího oznamovacího systému vedeného Ministerstvem spravedlnosti ČR.