Chain maintenance

Mytí řetězu

Pokud je řetěz silně znečištěn, obzvláště blátem nebo směsí prachu a mazadla, je potřeba řetěz umýt. To platí i před mazáním řetězu, aby nedošlo k rozpuštění nečistot a jejich naplavení mezi pohyblivé části řetězu.

Chemické mytí – Používáme pouze přípravky určené k mytí řetězů, u řetězů BEZ TĚSNÍCÍCH KROUŽKŮ se mohou použít i látky na bázi benzínu nebo petroleje. Po umytí řetězu a jeho vysušení ho bez odkladu namažeme, aby nedošlo ke korozi. NA ŘETĚZY S TĚSNÍCÍMI KROUŽKY SE NESMÍ POUŽÍT LÁTKY NA BÁZI ROPNÝCH PRODUKTŮ (BENZÍN, NAFTA, PETROLEJ). Obecně nelze chemické mytí doporučit, zejména z důvodu možnosti vzniku vodíkové křehkosti materiálu řetězu (a následné roztržení řetězu) vlivem agresivních rozpouštědel. Při použití chemických přípravků dochází také k vysoušení těsnících kroužků a následně k jejich poškození. Pro očištění zamaštěného řetězu je ze strany ČZ doporučováno mechanické očištění hadrem nebo papírem.

Nechemické mytí – Zejména pro odstranění nečistot jako bláto nebo písek. Používá se například tlaková voda (může být se saponátem). U řetězů bez těsnících kroužků lze použít i parní čističe nebo drátěné kartáče. Při mytí netěsněného řetězu je nutné urychlit sušení (zvýšením teploty, vyfoukání stlačeným vzduchem…) a následné promazání, aby nedošlo ke korozi. Na mytí řetězů těsněných gumovými kroužky nepoužívámě agesivní prostředky a vyvarujeme se teplot větších než 100°C.

 


 

Mazání řetězu

Mazání řetězu je jedním ze základních faktorů ovlivňující životnost řetězu. Řetěz je vhodné pravidelně bez odkladů domazávat, zvláště u řetězů netěsněných. Zejména při provozu v terénu se doporučuje před každou vyjížďkou řetěz namazat. Správně namazaný řetěz při nabíhání na řetězová kola a průchodu přes vodítka nechrastí a nepíská. U řetězů s těsnícími kroužky je situace podobná, zde je možno přítomnost maziva kontrolovat na těsnících kroužcích.

Netěsněné řetězy – Nejdůležitějším mazacím bodem u těchto druhů řetězů je kloub – prostor mezi čepem a pouzdrem. Proto na mazání tohoto místa záleží ve velké míře životnost řetězu. Mazadlo se u těchto řetězů aplikuje mezi vnější a vnitřní destičky (zateče do kloubu) a neméně důležitá je aplikace mazadla pod váleček. Správné namazání válečku je důležité zejména pro správné odvalování po zubech řetězového kola. Postup mazání ukazují obrázky níže.

Těsněné řetězy – Tyto řetězy mají pro mazání kloubu trvalou náplň mazacího tuku. Aby nedošlo k vytečení tuku z kloubu, je řetěz osazen těsnícími kroužky, které zároveň chrání kloub před vnějšími nečistotami. Tyto kroužky jsou umístěny mezi vnějšími a vnitřními destičkami. Z vnitřní strany jsou sice mazané tukem z kloubu, nicméně ze strany vnější na ně působí nepříznivé vlivy jako voda, prach nebo sluneční záření. Aby nedošlo k poškození a předčasnému opotřebení těsnících kroužků, je nutné kroužky domazávat. Na kroužky se zpravidla aplikuje maziva více, aby došlo k promazání po celém obvodu kroužku. Důležitá je také aplikace mazadla pod váleček. Správné namazání válečku je důležité zejména pro správné odvalování po zubech řetězového kola. Postup mazání těsněného řetězu ukazují obrázky níže.
 

[Gallery not found]

 


 

Metody mazání řetězu

Domazávání motocyklového řetězu za provozu se dá rozdělit v základu na 2 části:

Pomocí sprejových mazadel – V dnešní době se téměř ve většině případů řetězy za provozu domazávají spejovými mazadly. Umožňují totiž rychle a snadno řetěz namazat bez nutnosti demontáže řetězu z motocyklu, není třeba žádné nářadí. ČZ doporučuje používat jen kvalitní a ověřená mazadla na řetězy, nevyplácí se používat příliš levné a neznámé spreje, které nemusí mít požadované vlastnosti. Aplikace se provádí nástřikem, po domazání je nutno nechat řetěz cca 15 min v klidu, aby došlo k odpaření rozpouštědel a mazadlo neodstříklo. Pro mazání řetězů na stroje provozované na silnicích bývají maziva odlišná než pro použití do terénu, proto je před koupí vhodné se přesvědčit, zda je vybraný typ maziva vhodný.

Mazací pasty a tuky – Domazávání pomocí past se provádí jen u netěsněných řetězů. Mazání tímto způsobem sice výrazně prodlužuje životnost řetězu, nicméně s nástupem kvalitních syntetických spejových mazadel se již téměř nepoužívá. Navíc tato metoda vyžaduje demontáž řetězu z motocyklu a nutnost vybavení vyhřívanou mazací vanou. Po demontáži řetězu je nutné řetěz vyprat buď ve speciálních přípravcích na mytí řetězů, nebo např. v petroleji nebo benzínu. Je nutné dodržovat bezpečnost při práci a dbát na ochranu životního prostředí. Po vyprání a vysušení řetězu následuje ponoření do roztaveného mazacího tuku. Následně se řetěz nechává prohřát. Po vytažení a vychladnutí lze řetěz montovat zpět na motocykl. Teplota mazací pasty je dána výrobcem, běžně se pohybuje kolem 80-90°C. Tento způsob se praktikuje k prvotnímu promazání při výrobě řetězů a zejména k prvotnímu mazání řetězů těsněných než se ve výrobě uzavřou těsnícími kroužky (mazivo se uzavře v kloubu a zůstává jako trvalá náplň až do konce životnosti řetězu).

 


 

Údržba řetězového převodu

Základními předpoklady pro dlouhou a bezproblémovou životnost řetězu patří:

- Správné seřízení řetězového převodu (podrobněji popsáno v článku Montáž & seřízení)
- Správné seřízení vůle řetězu
- Pravidelné domazávání řetězu, nejlépe kvalitním značkovým mazadlem
- Znečištěný řetěz vyčistit (umýt), zvláště od bláta a prachu
- Pro čištění řetězu používat jen přípravky k tomu určené, jinak hrozí poškození řetězu


Negativně se na životnosti převodu projevují také vedlejší fakty jako:


- Vůle kyvné vidlice, ložisek kyvné vidlice
- Poškozená ložiska zadního kola (ložiska v rozetě)
- Nevyvážené zadní kolo – vznik rázů
- Nefunkční nebo poškozené zadní pérování – vznik kmitů a rázů