FAQ

 

Otázka: Co je vnější a vnitřní článek? Jaký je rozdíl mezi válečkem a pouzdrem? Jak se nazývají jednotlivé díly řetězu a kam patří?

Odpověď:

Destička vnější  - Součást vnějšího článku. Jsou do ní nalisované čepy. Rozdíl mezi vnější a vnitřní destičkou je laicky v průměru děr, vnější destičky mají vždy menší díru. Některé řetězy mají rozdílnou sílu vnitřních a vnějších destiček. Destičky jsou raženy z plechu a následně tepelně zušlechťovány. U některých řetězů se destičky galvanicky pokovují pro lepší korozivzdornost a atraktivnější design. Aby se docílilo dobré dynamické pevnosti destiček, jejich povrch je tryskán ocelovými kuličkami. Modrá a žlutá barva destiček u některých řetězů je vytvářena tepelným napouštěním v pecích při určité teplotě. Destičky určené k montáži do těsněných řetězů mají kvalitně opracovaný povrch omíláním, pro zvýšení životnosti těsnících kroužků.

Destička vnitřní - Součást vnitřního článku. Jsou do ní nalisované pouzdra.

Čep – Součást vnějšího článku, čep spojuje vnější článek s vniřním. Styčná plocha čepu s pouzdrem tvoří tzv. kloub řetězu ve kterém dochází k ohýbání řetězu. Čep je střihán z drátu, mechanicky upraven a tepelně zpracován. Některé řetězy mají čepy pokryté vrstvou chromu pro zvýšení životnosti. K tomu se využívá termochemických reakcí ve speciálních pecích. Před montáží do řetězu jsou čepy důkladně zaleštěny v keramických tělískách.

Pouzdro – Tvoří společně s vnitřními destičkami (případně ještě válečky) vniřní článek. Poudro je zalisované v destičkách. Pro obyčejné průmyslové řetězy se pouzdo vyrábí svinováním z pásu plechu, u motocyklových řetězů se tvoří tažením z drátu (tzv. bezešvé pouzdro). Pro zvýšení životnosti kloubu se uvnitř pouzdra tváří kónusová díra.

Váleček – Součást vnitřního článku. Nasazen navnějším průměru pouzdra. Váleček je v řetězu pro snadnější odvalování po řetězových kolech a tudíž k minimalizaci tření a opotřebení. Vyrábí se podobně jako bezešvá pouzdra tažením z drátu. Následně jsou tepelně zušlechtěny a tryskány ocelovými kuličkami pro zvýšení životnosti.

Těsnící kroužky (pouze u těsněných řetězů) – Těsnící kroužky jsou v řetězu pro utěsnění kloubu. Nachází se mezi vnější a vnitřní destičkou a zabraňují vytečení maziva z kloubu nebo naopak zanesení nečistot. V ČZ se používají dva druhy těsnících kroužků: O-kroužky a X-kroužky. O-kroužky s kruhovým průřezem se montují na lenější řetězy používané na motocyklech s menšími rychlostmi a výkony. Tyto kroužky způsobují i větší tuhost ohybu řetězu. Naopak X-kroužky vykazují menší tření (těsní jen za břity) a proto se dají použít i pro větší rychlosti. Životnost těchto X-kroužků je v porovnání s O-kroužky vyšší. ČZ využívá patentovaný tvar těsnícího X-kroužku. Těsnící kroužky jsou vyrobeny z materiálu NBR.

Spojovací článek – Svojí podstatou vnější článek. Spojuje volné konce řetězu. Rozdělují se na rozebíratelné a nerozebíratelné (nýtovací). Postup práce s těmito spojkami je popsán v kapitole "Montáž a údržba řetězů".

Motocyklový válečkový řetěz tvoří vnitřní články (1) a vnější články (2). Jejich díly jsou dále vyobrazeny v následujících ukázkách.

 

Součásti vnějšího článku:

1-destička vnější, 2-čep, 3-těsnící kroužky (utěsněné řetězy)

 

Součásti vnitřního článku:

1-destička vnitřní, 2-pouzdro, 3-váleček

 

 

Otázka: Musím při každé výměně řetězu měnit i řetězová kola?

Odpověď: U cestovních motocyklů vždy. Při použití netěsněného řetězu (motokros, enduro) to není pravidlem, kola se mění vzhledem k menší životnosti oproti řetězům těsněným individuálně podle jejich opotřebení. Podrobnější informace v kapitole Montáž & seřízení.

 

Otázka: Chtěl bych si na motorce umýt řetěz aby byl opět hezký. Co s tím?

Odpověď: Pokud je řetěz znečištěn od bláta nebo prachu, použijte tlakovou vodu. Tlakovou vodou lze bez problémů čistit jak řetězy netěsněné, tak i tesněné. Jestliže je znečištěný od maziva, řetěz bez pryžových kroužků umyjte v benzínu nebo petroleji. Řetěz s těsnícími kroužky ale v žádném případě! Doporučujeme použít vyčištění mechanickou cestou. Více v sekci Údržba řetězů.